Top banner
Infotavle
Åpningstider på stua.
Utekontakten har åpent..
Helsestasjonen på Tvibit
Her kan du snakke med helsesøster
Klatring
Klatring på tirsdager

Noe på hjertet?

Er det ting som plager deg, eller noe du helt enklelt bare lurer på, er vi her om du trenger å lette på trykket! Ting om skole, jobb, venner, familie, seksualitet, psykisk helse, rus eller kanskje noe helt annet?

Trenger du råd, tips eller veilledning innenfor noe? Eller hjelp til å etablere kontakter? Da kan du komme alene, eller kanskje med noen gode venner. Eller med noen i familien din.


Taushetsplikt
Utekontakten har taushetsplikt. Den plikten gjelder alle som arbeider i Utekontakten. Det kan også være tilsynsførere, talspersoner, støttekontakter og andre.

Lovpålagt plikt

Taushetsplikten etter forvaltningsloven streng og den omfatter alle personopplysninger.

Når gjelder taushetsplikten?

Taushetsplikten gjelder alle opplysninger som er mottatt i forbindelse med arbeidet eller oppdraget, uansett hvor, hvordan eller fra hvem de er mottatt. Ansatte og oppdragstakere har taushetsplikt også etter at arbeidsforhold eller oppdrag er avsluttet. Det finnes unntak fra taushetsplikten. Et viktig unntak er når du som part i en sak ber om opplysninger som gjelder deg selv.

Opplysningsplikt

Utekontakten kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når det er nødvendig for å hjelpe ungdom eller når det er fare for liv eller alvorlig skade.

Ved fare for liv har Utekontakten plikt å gi opplysninger til andre forvaltningsorgan.
Samarbeid mellom Utekontakten og andre forvaltningsorganer er blant annet regulert av reglene om taushetsplikt (med unntaktsbestemmelser) og opplysningsplikt.
Copyright © UtekontakteniTromso.Net
Codes & design by Tor-Steinar Thorsen