Top banner
Infotavle
Åpningstider på stua.
Utekontakten har åpent..
Helsestasjonen på Tvibit
Her kan du snakke med helsesøster
Klatring
Klatring på tirsdager

Utekontakten

Utekontakten i Tromsø

Utekontakten er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år. Ungdom som har problemer med å nyttiggjøre seg det ordinære hjelpeapparatets tilbud er i fokus for vår arbeid. Utekontakten er organisert i Rus og psykiatritjenesten i Tromsø Kommune.

Huset Prinsipper i vårt arbeid er "lavterskel" og "tilgjengelighet". Utekontakten er et frivillig tilbud og vår viktigste metode for å rekruttere ungdom er oppsøkende arbeid, primært i Tromsø sentrum. Vi tar også imot ungdom i egne lokaler. Her tilbyr vi samtaler, oppfølging i forhold til andre deler av hjelpeapparatet, rådgivning, praktisk hjelp, samt holdningsskapende diskusjoner i et sosialt fellesskap med deltakende voksne.

Nærmere 400 ungdommer er årlig i kontakt med Utekontakten. Ungdommene presenterer ulike problemstillinger: Skole, familie, rus, psykisk helse, bolig, arbeid, etc. Ungdommer som ønsker kontakt med oss kan ringe, sende e-post/sms, eller komme innom. Foreldre/pårørende kan også gjerne kontakte oss.

Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk.

Vi har bemanning de fleste dager der vi kan nås på telefon/mobil. I tillegg har Utekontakten åpent hus - såkalt stuetid. Vi er ofte ansatte på huset også utenom disse tidene.
Copyright © UtekontakteniTromso.Net
Codes & design by Tor-Steinar Thorsen