Top banner
Infotavle
Åpningstider på stua.
Utekontakten har åpent..
Helsestasjonen på Tvibit
Her kan du snakke med helsesøster
Klatring
Klatring på tirsdager

Fakta om de mest vanligste rusmidlene


Fakta om rusmidler Vi har samlet noe faktastoff om rusmidler. Stoffet er hentet fra Sosial- og helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.


Fakta om alkohol >>les mer

Fakta om amfetamin og metamfetamin >>les mer

Fakta om avhengighet >>les mer

Fakta om bakrus >>les mer

Fakta om benzodiazepiner >>les mer

Fakta om cannabis >>les mer

Fakta om ecstasy >>les mer

Fakta om fencyklidin (englestøv) >>les mer

Fakta om GHB >>les mer

Fakta om hallusinogene stoffer - spiss fleinsopp og LSD >>les mer

Fakta om håranalyser ift bruk av legemidler og rusgivende stoffer >>les mer

Fakta om khat >>les mer

Fakta om kokain >>les mer

Fakta om metadon >>les mer

Fakta om metanol (tresprit) >>les mer

Fakta om opioider (heroin, morfin m fl) >>les mer

Fakta om sniffing >>les mer
Copyright © UtekontakteniTromso.Net
Codes & design by Tor-Steinar Thorsen