Top banner
Infotavle
Åpningstider på stua.
Utekontakten har åpent..
Helsestasjonen på Tvibit
Her kan du snakke med helsesøster
Klatring
Klatring på tirsdager

Rus

Rus
Utekontakten har kontakt både med ungdom som ruser seg, og ungdom som ikke ruser seg. Vi møter ungdom som ruser seg på illegale rusmidler, og ungdom som har et høyt forbruk av legale rusmidler (alkohol).

Det er vanskelig å se om rusproblematikken har økt det siste årene, men vår opplevelse er at jo bedre kjent vi blir med de ulike ungdomsmiljøene, dess større rusproblematikk avdekker vi. Det er ingenting som tyder på at Tromsø er verre på dette området enn andre norske byer.

Ungdom ønsker ofte å skjule at de ruser seg på illegale rusmidler.
Det kan være vanskelig å innse at du har et rusproblem. Mange kan oppleve at det er spennende å ruse seg en stund, før de opplever de negative sidene ved bruk av rusmidler. Vi som jobber her på Utekontakten er noen voksne som kan en del om rusmidler, og vet litt om hva som kan skje om du bruker for mye.

Om det er noe du lurer på er du hjertelig velkommen til å ta en prat med noen av oss for å få svar på noen av spørsmålene dine. Du kan også lese mer om de ulike rusmidlene på sidene "Rusinformasjon".

For oss som jobber på Utekontakten er det viktig at du skal oppleve trygghet.
Om du velger å komme hit å fortelle oss noe, vil ingenting bli fortalt videre uten at du har samtykket i det. Det viktigste for oss er at du kommer tilbake til utekontakten, og stoler på oss.

Copyright © UtekontakteniTromso.Net
Codes & design by Tor-Steinar Thorsen